ධර්ම විනිශ්චය

Feb 11, 2015 Comments Off on ධර්ම විනිශ්චය by

ඥෙය්‍යසාගර පරාගත වූ මහා කාරුණික වූ අප භාග්‍යවත් අර්හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ විසින් දේශනය කරන ලද්දා වූ කර්මය, පුනුරුත්පත්තිය, ත්‍රිලක්ෂණය, පඤ්චස්කන්ධය, ද්වාදශායතනය, ධාතු අටලොස, ඉන්ද්‍රිය දෙවිස්ස, ප්‍රතීත්‍යසමුපාදය, චතුරාර්ය සත්‍ය යනාදී ධර්ම සමුහය අතිශයින් ගැඹුරු ද සියුම් ද වන්නේය. උන්වහන්සේ විසින් දේශිත සූත්‍රාභිධර්මවිනය සංක්‍යාත පිටකත්‍රය ධර්මයෙහිද බොහෝ දුරවබෝධ තැන් ඇත්තේය. එබැවින් බුදු දහමට අයත් නොයෙක් කරුණු සම්බන්ධයෙන් බෞද්ධයන් අතර නොයෙක් ප්‍රශ්න ඇතිවන්නේය. බුදුදහම කිලිටි කරනු කැමති, බෞද්ධයන්ට පහරදෙනු කැමති, සැක උපදවා බුදුදහම ගැන බෞද්ධයන් කලකිරවනු කැමති ඇතැම් බෞද්ධයන් විසින් ඒ සඳහා උපදවන බොහෝ ප්‍රශ්න ද ඇත්තේය. බෞද්ධත්වයක් නැතිව බෞද්ධ නාමයෙන් පෙනී සිටින, තමන් දැන ඇති යම්කිසි සුළු දෙයකින් හිස ඉදිමී ඇති ඇතැමුන් විසින් භික්ෂුන් වහන්සේට හා දානාදී පින්කම් කරන, හැකි පමණින් ගුණදම් පුරන සැදැහැවත් බෞද්ධයන්ටත් පහරදීම පිණිස උපදවන බොහෝ ප්‍රශ්න ද ඇත්තේය. භික්ෂුන් වහන්සේට හා සැදැහැවත් බෞද්ධයනට ඉමහත් කරදරයක්ව පවත්නා ඒ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියා ප්‍රසිද්ධියට පැමිණවීමෙන් ඔවුනට මහත් සැනසිල්ලක් වන්නේය.

බුරුමයේ විසූ ධර්මධරයන් වහන්සේලා විසින් තමන් වෙත ඒ ඒ අය විසින් ඉදිරිපත් කල ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම් වශයෙන් සම්පාදනය කරන ලද ධර්ම ග්‍රන්ථ බොහෝ ගණනක් බුරුම සාහිත්‍යට ඇතුලත් ව ඇත්තේ ය. ඒ ගණයට අයත් ධර්ම ග්‍රන්ථ අපේ සාහිත්‍යයේ සුලභ නැත. අප රටේ ද එබදු දහම් පොත් ඇති කිරීමට මුල පිරීමක් වශයෙන් අප විසින් ධර්ම විනිශ්චය නමැති මේ ග්‍රන්ථය සම්පාදනය කරන ලදී.

අපේ දහම් පොත් කියවන ඇතැම් ගිහි පැවිදි පින්වතුන් විසින් අපෙන් අසන ලද්දා වූ ද, තැන් තැන්වලදී අන්‍යයන් කතාකරනු ඇසුනා වූ ද, ධර්ම ප්‍රශ්නවලින් තෝරා ගත්තා වූ ද, බොහෝ දෙන වරදවා තේරුම් ගෙන ඇති ඇතැම් කරුණු රටට පහදා දීම පිණිස, අප විසින් ම මතු කොට යොදන ලද්දා වූ ද, ප්‍රශ්න සියයකට පිළිතුරු ධර්මවිනිශ්චයේ මේ ප්‍රථම භාගයට ඇතුළු කොට ඇත්තේ ය.

ඉදිරියටත් ලැබෙන ප්‍රශ්න එකතු කොට අවකාශ ලද හොත් මෙහි ද්විතීය භාගය සම්පාදනය කිරීමට ද බලාපොරොත්තු වෙමු. ඒයට ඇතුලත් කිරීමට සුදුසු ප්‍රශ්න අප වෙත ලියා එවුව හොත් ඒවාට පිළිතුරු මෙහි ද්විතීය භාගයට ඇතුලත් කරනු ලැබේ. ඔබට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇති නම් ඒය අප වෙත ලියා එවනු මැනවි.

(මෙහි දෙවන ශතකයක් ලිවීමට නාහිමියන් සිතා සිටි නමුත් එවැන්නක් නොලියවුණු බවත්, 1997.07.04 වන දින උන්වහන්සේ අපවත් වූ බවත් සටහන් කරමු – ගරු ලේකම්)

චිරං තිට්ඨතු සද්ධම්මො

මෙයට – ශාසනස්ථිකාමී,
රේරුකානේ චන්දවිමල මහාස්ථවිර

රේරුකානේ චන්දවිමල හිමි

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet