මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්‌සේ – අතහැරීම 8

Sep 27, 2015 Comments Off on මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්‌සේ – අතහැරීම 8 by

සිව් වසරක්‌ පුරාවට මෙම උතුම් ලක්‌දෙරණ පිවිතුරු සම්බුදු දහමින් පෝෂණය කරමින් ධර්මයේ සන්දිට්‌ඨික ආදී ගුණයන් ලොවට විහිදුවාලු “මහරහතුන් වැඩි මග” ඔස්‌සේ පොත් මාලාවේ නවතම කලාපය (අතහැරීම 8) ධර්ම පුස්‌තකය එළිදැක්‌වූ බව ඔබ සැමට මෙත් සිතින් යුතුව දැනුම් දෙමු.

මෙම ධර්ම පුස්‌තකය මෙම 27 දින දක්‌වා කොළඹ පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයේ දී මෙන්ම, දිවයින පුරා පොත් අලෙවි සැල්වලින් ද ඉතා සහනදායී අයුරින් ඔබ සැමට ලබා ගත හැකි බැව් කාරුණිකව සිහිපත් කරමු.

විශේෂ නිවේදන

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet