නිවන් මඟ වෙත

Jan 30, 2015 Comments Off on නිවන් මඟ වෙත by

සම්බුදු හිමි දෙසා වදාළ නිර්මල බුදු දහම දෙලොව වැඩ පිණිස ය. බුදුහිමිගේ ඔවදන් අනුව යමින් මහ සඟරුවන එම දහම ලෝ දන හිත සුව පිණිස වදාරති. එවන් බුද්ධ පුත්‍රයකුගේ දෙසුම් බොදුනුවනගේ පරම සැපය වූ නිර්වාණාවබෝධය පිණිස ඉවහල් වේ යැයි අරමුණින්, උන්වහන්සේ දෙසූ ධර්ම කරුණු ඇසුරින් මේ ලිපි මාලාව ඔබ අතට පත් කරන්නෙමු.

නිවන් මඟ වෙත

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet