සතිපට්ඨාන භාවනා විවේචනය

Feb 25, 2015 Comments Off on සතිපට්ඨාන භාවනා විවේචනය by

මේ පොත ලියුවේ කුමටද?

මා විසින් මේ පොත ලියූයේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් අල්ලා ගැනීමේ අදහසින් ද නොවේ. අපට ඇති භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් අන්‍යයන් අල්ලා ගනිතිය යන බිය නිසාත් නොවේ. අපට භාවනා මධ්‍යස්ථාන නැත. අප විසින් මේ භාවනාව පුහුණු කරවන පිරිසක් අනුන් අල්ලා ගනිතිය යන බිය නිසාත් නොවේ. අප විසින් මේ භාවනාව කාටවත් පුරුදු කරවන්නේත් නැත. අළුත් දායක පිරිසක් අල්ලා ගැනීමටත් නොවේ.

මේ භාවනාව ප්‍රචාරය කරන මහාසී තෙරුන් වහන්සේ හා අපගේ ඇති සම්බන්ධයක් නිසා ද නොවේ. ඒ තෙරුන් වහන්සේ හා මා කතාකර ඇත්තේ එක් දිනක් පමණෙකි. මේ භාවනාව පුහුණු කරවන භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් හා අප අතර ඇති සම්බන්ධයක් නිසා ද නොවේ. මේ භාවනාව කරවන පුද්ගලයන් හා අපේ ඇති මිත්‍ර කමක් නිසා ද නොවේ. යම් කිසිවෙකු විසින් කරන ලද ආරාධනාවක් හෝ පෙළඔවීමක් නිසා ද නොවේ. මේ භාවනාවට විරුද්ධ අය හා අපගේ ඇති වෛරයක් නිසාද නොවේ. ඒ අයට රිදවීමේ අදහසින් ද නොවේ.

මේ විවේචනයෙන් සමහරුන් ගේ සිත් රිදෙන්නටත් බැරි නැත. එසේත් නොවන පරිදි විවේචනයක් කිරීම අපහසු ය. කිසිවෙකුගේ නම් ගම් මෙහි සඳහන් කර නැත. එසේ කරන ලද්දේ ද හැකිතාක් අනුන්ගේ සිත් රිදවීමෙන් වළකිනු පිණිසය.

කාලාන්තරයක් යටපත් වී තිබූ මේ භාවනා ක්‍රමය බුද්ධ ජයන්ති කාලයේ අප රටට පැමිණීමෙන් සිදු වූයේ ඉමහත් යහපතකි. දැනට මේ භාවනා ක්‍රමය පවතින්නේ සුලු පිරිසක් අතේය. බලවතුන් නඟන ප්‍රශ්න වලට සෑහෙන පිළිතුරු දීගන්නට ඒ අය අසමර්ථ වුවහොත් සමහර විට මේ උතුම් භාවනා ක්‍රමය නැවතත් අප රටෙන් තුරන් වන්නට ඉඩ තිබේ. එසේ වුවහොත් අනාගත පරම්පරාවට ඉමහත් පාඩුවකි. මා විසින් මේ පොත ලියූයේ මේ භාවනා ක්‍රමය මේ රටෙන් තුරන් නොවී දීර්ඝ කාලයක් පැවතීම පිණිසය.

මීට – ශාසනස්ථිකාමී,
රේරුකානේ චන්දවිමල ස්ථවිර.

රේරුකානේ චන්දවිමල හිමි

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet